Tag Archives: วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรทำให้เด็กเกิดมามีปัญหา

โครงสร้างครอบครัวของไทยกำลังเปลี่ยน

ครอบครัวแบบคลาสสิคที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันลดจำนวนลง กลายเป็นคู่แต่งงานที่ไม่มีลูก คนอาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น เพราะปัญหาหย่าร้างเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้อัตราการเกิดของเด็กลดลง นอกจากอัตราการเกิดของเด็กลดลงแล้ว ปัญหาอีกอย่างที่ตามมาคือ ประชากรน้อยลง แต่คุณภาพก็ยังแย่อีกด้วย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว หากคนน้อยลง ประสิทธิภาพการทำงานต้องมากขึ้น แต่ตลาดแรงงานไทยนั้นมีจำนวนลูกจ้างรายวันสูง นายจ้างไม่สนใจที่จะสอนงานพัฒนาคุณภาพให้ลูกจ้างรายวัน ประสิทธิภาพของแรงงานไทยจึงไม่พัฒนาไปไหน

การที่วัยรุ่นหนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นอาจเนื่องมาจากการได้รับการเลี้ยงดูด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายจึงทำให้พัฒนาการทางเพศเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย โดยเด็กจะเจริญเป็นหนุ่มสาวเร็วขึ้น เด็กผู้หญิงมีประจำเดือนหรือตกไข่เร็วขึ้น ส่วนเด็กชายก็มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศเร็วขึ้น การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายของเด็กชายและหญิงดังกล่าวจึงนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การที่เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆมากมายดังกล่าวมาแล้ว ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานได้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร

การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์นั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยของสังคมไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันปัญหานี้เกิดขึ้นมากในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่อยู่ระหว่างรอยต่อของระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่และเป็นช่วงที่ร่างกายมีความพร้อมต่อการสืบพันธ์ นิสัยของเด็กในวัยนี้อารมณ์แปรปรวนง่าย มีความคึกคะนอง ชอบกิจกรรมที่ท้าทาย อยากรู้อยากลอง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ขาดสติยั้งคิดในบางเรื่องจนทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา จากการสำรวจพบว่าวัยรุ่นไทยเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเริ่มต้นที่อายุ 12 ปี และมีแนวโน้มที่อายุจะลดลงไปเรื่อยๆในอนาคต

สาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

– ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและขาดการเอาใจใส่จากพ่อและแม่
– ขาดการชี้แนะเรื่องเพศสัมพันธ์จากพ่อแม่หรือคนเลี้ยงดู ทำให้เรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปิด
– เด็กใช้เวลาส่วนมากหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากเกินไป
– การเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนทางด้านอารมณ์ของวัยรุ่น
– ไม่มีความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง
– สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่
– สื่อต่างๆที่ในปัจจุบันเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น เช่น สื่อลามก หนังสือ ซีดี
– การอยู่กันสองต่อสองในที่ลับตาคน
– การใช้สารเสพติด หรือ พวกเครื่องดื่มมึนเมาจนทำให้ขาดสติ
– การเลียนแบบวัฒนธรรมที่ผิดๆจากต่างประเทศ
– คลั่งวัตถุนิยมจนต้องเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ได้สิ่งของตามที่ต้องการ