Tag Archives: พื้นทรุด

งานซ่อมบำรุงเค้าโครงครั้นปรากฏสถานการณ์อาคารทรุด

เมื่อเกิดเหตุการณ์อาคารทรุดเราต่างกระวนกระวายที่ต้องพะวงในเรื่ององค์ประกอบ จึงมีแผนการดังต่อไปนี้

1.1 งานเสริมความมั่นคงของโครงอาคารทรุด ด้วย Cabon Fiber เป็นทางที่ใช้ในการเสริมความสามารถในการรองรับนํ้าหนักประทุก พร้อมด้วยช่วยแก้ปัญหาการแอ่นตัวที่ มากเกินกำหนด ด้วยการต่อเติมอุปกรณ์ข้างนอก โดย  “แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์”

1.2 งานปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการแก้ไขคอนกรีตที่เกิดการกัดกร่อน หลุดร่อน หรือไม่ก็ แตกร้าว เนื่องด้วยอายุของโครงสร้าง, โครงในนํ้าทะเล ไม่ก็โครงร่างที่ถูกจับต้องกับสารเคมี

1.3 งานแก้ไขร่องรอยร้าวโครงร่างอาคารทรุด โดยวิธีการ Epoxy & PU Rasin Injection คือการปรับปรุงคอนกรีตที่เกิดรอยแตกร้าวบนโครงคอนกรีต เพื่อให้เกี่ยวโยงผสานเนื้อคอนกรีต พร้อมกับให้เค้าโครงคอนกรีต กลับมารับนํ้าหนักได้ตามเดิม

1.4 งานอุดซ่อมรอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection คือการซ่อมบำรุงคอนกรีตที่มีการรั่วไหลซึมของนํ้าผ่านโครงร่างคอนกรีต โดยการอัดฉีดพ่น PU Foamเข้าไปยังโพรง ไม่ก็จุดรั่วไหลซึม

งานซ่อมบำรุง หุ้มพื้นผิวคอนกรีต การซ่อมแซม หุ้มพื้นผิวคอนกรีต มีอุปกรณ์หลายหลากให้เลือกเฟ้นใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น

2.1 งานพื้นอิพ็อกซี่ การแก้ไข หุ้มผิวคอนกรีต ด้วยวัตถุ Epoxy Rasin เพื่อ

– ทาให้ทั่วบริเวณชั้นคอนกรีตไม่ก็ที่เปียกชื้นก่อนที่จะใช้อีพ็อกซี่ทับหน้า

– ป้องกันความชุ่มชื้นเป็นการชั่วคราวบนพื้นคอนกรีตใหม่พร้อมทั้งพื้นผิวคอนกรีตที่มีความชื้น

– คงทนถาวรต่อแรงกระทบพร้อมด้วยร่องรอยขูดขีดข่วนได้ดี, จัดการความชุ่มชื้น,

– คุ้มกันรอยแยกร้าวที่มีขนาดย่อม ลดความดันของความชุ่มชื้นที่มาจากดิน

– มีสีให้เลือกคัดหลายหลากสี (ไล่ตาม Color Chart)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.jatgroundexpert.com