Category Archives: การบริการ

หน่วยงานที่ให้บริการดูแล และ ให้การรักษา เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์

img_500_img-20129

สถานการณ์โรคเอดส์ นอกจากการแพร่กระจายไปทุกกลุ่มประชากรแล้ว รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่เคยอยู่ในเมืองแล้วย้ายกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเองที่อยู่ในต่างจังหวัด เพื่อบำบัดรักษาและอยู่กับครอบครัว ยังทำให้เกิดผลกระทบในระดับครอบครัวและชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การบรรเทาปัญหาผลกระทบดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข  และสามารถประกอบอาชีพหรือมีกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชนได้ ซึ่งการบรรเทาปัญหาผลกระทบนั้น บทบาทของครอบครัวและชุมชนจะต้องมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยที่สมาชิกครอบครัวและชุมชนต้องให้การยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์เป็นอันดับแรก และให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อในรูปแบบของความช่วยเหลือและสวัสดิการต่าง ๆ

มูลนิธิหน่วยงานที่ให้บริการดูแลเด็ก ซึ่งเป็นองค์การการกุศลไม่แสวงหากำไร เด็กๆที่เป็นกำพร้าจากโรคเอดส์ และเด็กเหล่านั้นติดเชื้อเอชไอวีด้วย ส่วนใหญ่จะมีชีวิตที่น่าสงสาร พวกเขาจะหาคนดูแล หรือให้ที่อยู่อาศัยได้ยาก และบางคนก็อาจจะถูกรังเกียจจากสังคม และ ชุมชนที่เคยอยู่ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าส่วนใหญ่ก็ไม่อาจจะดูแลรับผิดชอบเรื่อง การดูแลรักษาชีวิตของเด็กๆ การให้ความรัก และการดูแลแบบครอบครัว การให้การศึกษา

ในตอนเริ่มแรก หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ง่ายๆเพียงแค่ดูแลเด็กๆที่ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต หรือพูดง่ายๆว่า ตั้งใจจจะเป็นที่พักสุดท้ายของเด็กที่กำลังจะตาย  แต่แล้วสถาณการณ์ก็ดีขึ้น ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีราคาถูกลง และ พอที่จัดหามาให้เด็กๆได้ โดยเราได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากผู้บริจาคหลายราย จนทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถที่จะให้ยา และ การดูแลแก่เด็กๆในระยะยาวได้ เราคาดหวังว่าถ้าวันหนึ่งเด็กๆมีอาการของโรคเอดส์มากขึ้น เราก็จะสามารถดูแลพวกเขาให้กลับมามีสุขภาพดีได้หน่วยงานที่ให้บริการดูแลเด็ก ในระบบ “ครอบครัว” ควบคู่ไปกับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี. และเชื่อมั่นว่า รูปแบบการเลี้ยงดูแบบครอบครัวมีผลต่อการฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจของเด็กๆ