สายไฟคอนโทรลหัวใจสำคัญประการหนึ่งของการติดตั้งสายไฟที่ถูกต้อง

สายไฟคอนโทรล

หัวใจสำคัญประการหนึ่งของการติดตั้งสายไฟที่ถูกต้องคือการใช้ตัวอักษรและสีของสายไฟที่ถูกต้อง ข้อกำหนดของสายไฟเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟคอนโทรลหน่วยหรือระบบทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสีต่างๆ ของสายไฟจะบอกจุดประสงค์ของสายไฟคอนโทรลสีดำนั้นถูกใช้เป็นลวดร้อนตลอดเวลา มักใช้สำหรับขาสวิตช์และอาจป้อนเข้ากับเต้ารับหรือสวิตช์ ห้ามใช้สายไฟเหล่านี้

สายไฟคอนโทรลในการต่อสายดินหรือสายกลางสายสีแดงใช้เหมือนสายสีดำ ใช้เป็นสายไฟร้อนหรือขาสวิตซ์เช่นในพัดลมเพดาน การติดตั้งไฟฟ้าของวงจรที่ใช้ไฟ 220 โวลต์ สีแดงทำหน้าที่เป็นสายที่สอง สายสีแดงยังใช้เป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องตรวจจับควันแบบเดินสายสีอื่นที่ใช้เป็นลวดร้อนคือสีเหลืองและสีน้ำเงิน สายไฟคอนโทรลพวกเขามักจะถูกมัดไว้ในท่อร้อยสาย สวิตช์ที่มีการใช้งาน 3 หรือ 4 ทางซึ่งติดตั้งโดยทั่วไปสำหรับนักเดินทาง

สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับหน่วยสายดินและอุปกรณ์หรือเชื่อมโยงกับกล่อง

จะใช้สายสีน้ำเงิน พัดลมและสวิตช์ไฟยังมีขาสวิตช์เดินสายไฟสีน้ำเงิน โดยทั่วไปแล้ว สายไฟสีเหลืองจะใช้เป็นขาสวิตช์สำหรับชุดควบคุมต่างๆ เช่น พัดลม ไฟ สายไฟคอนโทรลและเต้ารับอื่นๆ ที่ต้องใช้สวิตช์โดยทั่วไปจะใช้สายทองแดงเปลือยหรือสายเปลือยและสายสีเขียวสำหรับการติดตั้งสายดิน สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับหน่วยสายดินและอุปกรณ์หรือเชื่อมโยงกับกล่องรวมสัญญาณและอุปกรณ์ที่มีจุดประสงค์สายไฟคอนโทรลเพื่อความปลอดภัยในบางกรณี สีของสายไฟ

สายไฟคอนโทรลยังใช้ในการติดตั้งสายไฟที่ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไปของสายไฟ ตัวอย่างเช่น สีขาวซึ่งอยู่ภายในสายเคเบิลที่มีตัวนำ 2 เส้นใช้เป็นลวดร้อนที่ต่อจากเต้ารับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟ 240 โวลต์ สีขาวอาจใช้เป็นขาสวิตช์ในสวิตช์ 3 ทางหรือโคมไฟก็ได้ สิ่งสำคัญคือต้องทำเครื่องหมายอย่างถูกต้องสายไฟคอนโทรลเพื่อระบุว่าใช้สำหรับการใช้งานดังกล่าวนอกเหนือจากการเป็นลวดที่เป็นกลาง ปลายสายอาจติดด้วยเทปพันสายไฟสีแดงหรือสีดำก็ได้นอกจากสีแล้ว

สายไฟที่มีฉนวนพลาสติกแข็ง สายไฟที่มีฉลาก THW นั้นทนความร้อน

ยังมีข้อกำหนดตัวอักษรที่จะระบุลักษณะและวัตถุประสงค์ของลวด สายไฟที่มีข้อความว่า THWN นั้นทนไฟและทนความร้อนได้ ฉนวนนี้สามารถใช้ได้ดีทั้งในที่ชื้นหรือแห้ง แต่ห้ามใช้ในพื้นที่เปียก สายไฟคอนโทรล vsf มักใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายที่พบในพื้นที่ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม สายไฟคอนโทรลพวกเขามีฉนวนไนลอนที่ทำให้สายไฟมีขนาดเล็กและมีความยืดหยุ่นมากกว่าสายไฟที่มีฉนวนพลาสติกแข็ง

สายไฟที่มีฉลาก THW นั้นทนความร้อนและไฟได้เช่นเดียวกับสารหน่วงความชื้น สายไฟเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบเปียก ชื้น หรือแห้ง ฟีดใต้ดินซึ่งมีแนวโน้มที่จะสัมผัสกับความชื้นควรใช้กับสายไฟประเภทนี้ สาย XHHN ใช้สำหรับทางเข้าบริการตัวอักษร T สายไฟคอนโทรลหมายความว่าสายเคเบิลนั้นมีฉนวนเทอร์โมพลาสติก H หมายถึงทนความร้อนได้ HH เป็นตัวบ่งชี้ว่าสามารถต้านทานความร้อนและอาจทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ สอบถามที่ https://www.cablesource.co.th/