เกษตรโลกและประตูห้องเย็น

โลกาภิวัตน์ทำให้ระยะห่างระหว่างพื้นที่ต่างๆ ของโลกมีขนาดเล็กลงมาก อย่างไรก็ตาม การแยกทางกายภาพของภูมิภาคเดียวกันนี้ยังคงเป็นความจริงที่สำคัญมาก ยิ่งมีการแยกทางกายภาพมากเท่าใด การขนส่งสินค้าก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นเท่านั้นในกระบวนการนำเข้าและส่งออก ประตูห้องเย็นเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งจะไม่ถูกกระทบกระเทือนระหว่างการขนส่ง ธุรกิจจำนวนมากจึงหันไปพึ่งเทคโนโลยีห่วงโซ่ความเย็น

ประตูห้องเย็นอุตสาหกรรมห้องเย็นกำลังขยายตัว

ก้าวไปไกลกว่าตู้แช่แข็งแบบเดิมๆ ตลาดประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกคลังสินค้าที่มีคุณภาพมากมาย แต่สถานที่ให้บริการที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจที่สมบูรณ์นั้นประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง ในตลาดปัจจุบัน ลูกค้าต้องการบริการต่างๆ เช่น การติดตามสินค้าคงคลัง การเรียกคืน การส่งออก และการบริการขนส่งตลอดห่วงโซ่อุปทานห้องเย็น พวกเขากำลังมองหาบริษัทคลังสินค้าห้องเย็นเพียงแห่งเดียวที่ทำหน้าที่ทั้งหมด

ประตูห้องเย็นระดับการบริการที่สูง ต้นทุนที่ต่ำลง การหมุนเวียนสินค้าคงคลังเร็วขึ้น รายงานที่เร็วขึ้นและความสามารถในการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประตูห้องเย็นแทนที่จะดำเนินการเพียงเป็นคลังสินค้าล้น คลังสินค้าห้องเย็นเสนอบริการให้กับลูกค้าได้มากกว่า  บริษัทคลังสินค้าห้องเย็นกำลังรวมบริการเข้าด้วยกัน ทำให้สะดวกและคุ้มค่าสำหรับลูกค้า สถานที่จัดเก็บไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บอีกต่อไป

ประตูห้องเย็นแห่งนี้จะได้รับผลิตภัณฑ์สดใหม่

ได้รับใบรับรองการส่งออก และตราประทับการอนุมัติของ ประตูห้องเย็นบุคคลที่สามที่ผ่านการรับรองจะเลือกและบรรจุหีบห่อ รวมโหลดเพื่อแจกจ่าย และจัดเตรียมทั้งหมดจนกว่าสินค้าจะออกจากท่าเรือ บริษัทอาหารกำลังถูกกดดันให้จัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในการขนส่งอาหาร โชคดีที่เครือข่ายการขนส่งทั่วโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้สามารถนำอาหารจากที่ห่างไกลไปยังร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านเรือนก่อนที่อาหารจะเน่าเสีย ในทางกลับกัน ผู้ผลิตได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานเย็นที่พัฒนาขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และคล่องตัวยิ่งขึ้น

การเชื่อมโยงในห่วงโซ่นี้ช่วยให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ได้รับภาระจากการลงทุนจำนวนมากในการถือครองสินค้าคงคลังจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจห้องเย็นมีความยืดหยุ่นดังกล่าว ประตูห้องเย็น ราคาจึงไม่มีขีดจำกัด เนื่องจากบริการห้องเย็นมีความสำคัญมากขึ้นในแต่ละวันที่ผ่านไป อนาคตที่กำลังเติบโตของโรงงานดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธ คลังสินค้าห้องเย็นที่ให้บริการโลจิสติกส์ของบุคคลที่สามเป็นหนึ่งในการเชื่อมโยงที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่ความเย็น รับประกันความสดและถูกสุขอนามัยมากที่สุด และสามารถนำไปวางบนชั้นวางและบนโต๊ะในครัวได้

ประตูห้องเย็น